• Comedy
  • Jogis Jungs – News aus dem Teamhotel
MrSpinnert von MrSpinnert, vor 7 Jahren
Jogis Jungs – News aus dem Teamhotel

„Mir sind die wo gwenna welled!“ – Andreas Müller lässt Jogis Jungs zu den wirklich wichtigen Themen zu Wort kommen.

Jogis Jungs – News aus dem Teamhotel | SWR3